levitra controindicazioni cialis pills for sale uk cialis lilly prezzo nuovo cialis kamagra 100 mg pillole levitra generico prezzo kamagra forum viagra rosa kamagra online uk viagra tablets uk buy kamagra uk buy cialis london viagra for sale uk levitra online uk
Call41 - 317 - 11 - 91 Emailparafiadaleszyce@gmail.com

OGŁOSZENIA

 Święto Chrztu Pańskiego

13.I.2019

 • Błogosławieństwo wody i pokropienie wiernych dziś w czasie każdej Mszy św.
 • Różaniec dziś 17.30 , w dni powszednie o 17.00
 • Procesja fatimska dziś po różańcu i Msza św.
 • Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła we wtorek o 17.30. Prosimy o składanie próśb przed Mszą św.
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę w czasie różańca.
 • Wieczór kolęd będzie 27 stycznia (niedziela) o godz. 15.00. Proszę przygotowywać repertuar.
 • Proszę wybierać gwiazdki, które są przy Żłóbku.
 • Ofiary na konserwację ołtarzy: an. 50, an. 200,
 • Złoto na Korony: biżuteria złota, łańcuszek i złom, pierścionek,
 • – za wszystkie ofiary, dary, modlitwę, pracę serdeczne Bóg zapłać.
 • Zbieramy złom elektryczny i elektroniczny, makulaturę, znaczki.
 • Kalendarze rolnicze i misyjne są do nabycia w zakrystii.
 • Zaproszenia na Dzień Skupienia w dniu 26 stycznia są w koszyku przy ołtarzu Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy.
 • Wszystkie miejsca na ferie zostały już zajęte. Spotkanie organizacyjne z rodzicami i opiekunami, w kościele, w najbliższy piątek o godz. 19.15.
 • Porządek kolędy:
 • Pn. – od 8.30 – ul. Mickiewicza   od Chopina do Sienkiewicza oraz ul. Chopina- 2xx
 • Wt – od 8.30 ul. Kościuszki strona prawa od Rynku do mostu – 2 xx
 • Śr. – od 8.30 ul. Mickiewicza – reszta wg możliwości – 2xx
 • Czw. –od 8.30 Kranów od Pipały i od drogi do Kielc– 2xx
 • Pt. – od 8.30 – Niwy przy drodze do Staszowa – 2 xx
 • Sb – od 8.30 ul. Kilińskiego – 2xx
 • Intencje modlitw w tym tygodniu:
 • o pamięć naszego chrztu
 • – za naszych rodziców i rodziców chrzestnych.

 

„Dane osobowe zawarte w ogłoszeniach parafialnych i zamieszczone na internetowej stronie parafialnej podane są za zgodą osób”

 

 

POLSCY  ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI Z OSTATNICH 100 LAT.

                                           (1918-2018)

 

1.Św. Józef Sebastian Pelczar zm. 28 marca, 1924 r. – słowem, pismem

i przykładem uczył dróg sprawiedliwości.

 

2.Bł. Jerzy Matulewicz zm.27 stycznia, 1927 r. – rozpalał serca do naśla-

dowania Chrystusa i wielkodusznego

poświęcania życia dla Kościoła.

 

3.Bł. Bolesława Maria Lament zm. 29 stycznia, 1946 r.- szukała jedno-

ści Chrześcijan, którzy przez Chrzest są uświęceni i zdolni

do wyznawanie prawdziwej wiary i praktykowania bratniej miłości.

 

4.Bł. Bronisław Markiewicz zam. 29 stycznia, 1912 r.- Opiekun i ojciec

dla opuszczonej młodzieży, której pozostawił przy-

kład powściągliwego i pracowitego życia.

 

5.Bł.Michał Sopoćko, zm. 15 luty, 1975 r. – głosił światu orędzie miło-

sierdzia. Spowiednik Siostry Faustyny, którego pos-

ługa przynosi obfite owoce nawrócenia i świętości.

 

6.Bł.Stefan Wincenty Frelichowski zm. 23 luty,1945 r.– dał przykład

miłości pasterskiej i wyprasza nam wytrwałość

pośród przeciwności.

 

7.Św. Urszula Ledóchowska zm. 29 maja, 1939 r. – poświęciła się pracy

wychowawczej i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszula-

nek Serca Jezusa Konającego. Ona zachęcała: Uśmiechaj się!

 

8.Bł. Maria Karłowska, zm.24 marca, 1935 r.-naśladując Dobrego Pas-

terza pomagała dziewczętom moralnie zaniedbanym, wyzwolić się

z niewoli grzechu; uczyła unikać tego, co nam szkodzi.

 

9.Grono 108 Męczenników Kościoła w Polsce z czasu II Wojny Świato-

wej trzech biskupów, 52-u Księży diecezjalnych, 26-ciu księży

zakonnych i dziewięciu wiernych świeckich. W Obozach

Koncentacyjnych stracono 3500 polskich księży.

1

10.Św. Michał Kozal, 26 stycznia, 1943 – Czciciel Najświętszego Sakra-

mentu i heroiczny obrońca wolności Kościoła.

 

11.Św. Brat Albert Chmielowski, zm.25 grudnia 1916 r. Uczył nas być

dobrym jak chleb. Brat wszystkich potrzebujących…

 

12.Św. Zygmunt Gorazdowski, zm. 1920r. – sługa ubogich i cierpią-

cych. Założył w tym celu Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.

 

13.Bł. Maria Teresa Ledóchowska, zm.6 lipca 1922 r.- Patronka dzieł

misyjnych, założycielka stowarzyszenia misyjnego zwa-

nego Sodalicją św. Piotra Klawera, żyła jedynie dla

dla Chrystusa i Kościoła, ucząc nas służyć braciom.

 

14.Św. Teresy Benedykty od Krzyża zm. 9 sierpnia, 1942 r. Zachęca nas

do poznania i naśladowania Chrystusa. Obyśmy w

Nim rozpozanli naszego Zbawiciela i pracowali dla

zbawienia wszystkich ludzi.

 

15.Św. Maksymilian Maria Kolbe zm. 14 sierpnia, 1941 r. Uczy wytrwa

-łej pracy w służbie bliźnim. Czciciel Niepokalanej.

pałając miłością Chrystusa oddał życie za ojca rodziny.

 

16.Bł. Sancji Szymkowiak, zm. 29 sierpnia, 1942 r.-otaczając szczególną

czcią ciche i pokorne Serce Jezusa, wstąpiła do Zgro-

madzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, „Serafitek”

gotowa do wszelkiej ofiary i upokorzenia, by wyna-

godzić za grzeszników.

 

17.Bł. Władysław Findysz, zm. 21 sierpnia 1964 r. Ofiara komunistycz-

nych władz. W więzieniu znęcano sie nad nim fizycz-

nie i psychicznie. Oddał życie dla sprawiedliwości.

 

18.Bł. Dziewice i Męczennice z Nowogródka-Mariia Stella i Towarzy-

                               szki. Ofiarowały życie za aresztowanych mieszkań-

ców Nowogródka, wyelniając nazaretański charyzmat

służby rodzinie. Uczą nas wierności aż do śmierci.

 

2

19.Bł. Ignacego Kłopotowski, zm 7 września 1931 r. Odznaczał się akty-

wnością i niespotykaną ofiarnością w służbie człowiekowi.

Słowem i czynem szerzył Ewangelię miłości.

 

20.Bł. Anieli Salawy, zm. 12 marca, 1922 r. Pracowała jako służka kra-

kowska. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka.

Obdarzona przeżyciami mistycznymi zachęca, byśmy sta-

wali się podobni do Chrystusa.

 

21.Bł. Bernardyny Jabłońskiej, zm. 23 września, 1940 r.- służyła naj-

biedniejszym i najbardziej opuszczonym. Uczy mod-

litwą i posługiwaniem wytrwale służyć Chrystusowi w bliźnich.

 

22.Św. Siostra Faustyna Kowalska zm.5 październik, 1938 r.-wybrana

do głoszenia niezmierzonych bogact Bożego Miłosierdzia

zachęca do pełnienia dzieł miłosierdzia.

 

23.Bł. Jan Beyzym, zm. 2 października, 1912 r. – z heroiczną miłością

służył trędowatym na Madagaskarze.

 

24.Bł Honorat Koźmiński, zm.16 grudnia 1916 r. – obdarzony duchem

troskliwej miłości, wielu pojednał z Bogiem jako cenio-

ny kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik

duchowy. Załozyciel wielu Zgromadzeń bezhabitowych.

 

25.Św.Józef Bilczewski, zm. 23październik 1923. –prowadził szeroką

działalność społeczną. Łagodził konflikty narodowościowe.

 

26.Bł.Jan Wojciech Balicki, zm. 15 marca, 1948r. Mąż modlitwy i wzór

pokory. Służył dziełu Bożego miłosierdzia jako spo-

wiednik, kierownik duchowy. Oto gorliwy wykładowca,

wychowawca i rektor seminarium przemyskiego.

 

27.Bł. Karolina Kózkówna, zm. 18 listopada, 1914 r. Urzeka przykła-

dem modlitwy, czystości serca i pracowitości. Odznaczała się

duchem apostolstwa. Odniosła podwójne zwycięstwo

przez dziewicze życie  i męczeństwo.

28.Św. Rafał Kalinowski, zm. 15 listopada, 1907 r. Wytrwały w przeciw-

nościach, z miłością współdziała dla osiągnięcia jedności

wszystkich wyznawców Chrystusa.

 

29.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego PasterzaFranciszka Siedliska,

 1.                         29 listopada 1902 r. Założyła Zgromadzenie Sióstr

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby w Chrześcijańskich

rodzinach budzić pragnienie świętego życia, dla większej

chwały Bożej.

 

30.Św. Jan Paweł II zm. 02 kwiecień, 2005r. Wspominamy Jego wołanie:

„Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.

Nie bójmy się być ludźmi otwartymi. Otwartość ta stanowi fundament

cywilzacji miłości, którą głosi i o którą wciąż się upomina.

 

31.Bl.Hanna Chrzanowska, zm. 29 kwietnia 1873r. Służy chorym i cier-

piącym z przekonaniem, że służy samemu Chrystusowi.

Pielęgniarka.

 

32.Bł. Władysław Bukowiński, zm. 3 grudnia,1974r. Pełnił duszpasterską

posługę w więzieniach i łagrach, obdarzony wielka wiarą,

odwagą i przebaczającą miłością. Heroiczny świadek

Chrystusa w Kazachstanie.

 

33.. Klara Ludwika Szczęsna, zm. współzałożycielka Sercanek,

ucz nas ufać Bogu w pokornej służbie bliźnim, życia duchem

Ewangelii, wrażliwości na biednych, zagubionych i potrzebują-

cych pomocy. Czyni Wszystko dla Serca Jezusowego.

34.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego PasterzaFranciszka Siedliska,

 1. 29 listopada 1902 r. Założyła Zgromadzenie Sióstr                         Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby w Chrześcijańskich

rodzinach budzić pragnienie świętego życia, dla większej

chwały Bożej.

35.Św. Jan Paweł II zm. 02 kwiecień, 2005r. – Wspominamy Jego wo-

łanie: „Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi

Chrystusowi”. Nie bójmy się być ludźmi otwartymi.          3

Otwartość ta stanowi fundament cywilizacji miłości,

którą głosi i o którą wciąż się upomina.

36.Bl.Hanna Chrzanowska, zm. 29 kwietnia 1873r. – .  Pielęgniarka.

Służy chorym i cierpiącym z przekonaniem, że służy

samemu Chrystusowi.

37.Bł. Władysław Bukowiński, zm. 3 grudnia,1974r. – Pełnił duszpasterską

posługę w więzieniach i łagrach, obdarzony wielka wiarą,

odwagą i przebaczającą miłością. Heroiczny świadek

Chrystusa w Kazachstanie.

38.. Klara Ludwika Szczęsna, zm.7 luty, 1916. – Współzałożycielka

Sercanek, uczy nas ufać Bogu w pokornej służbie bliźnim, życia

duchem Ewangelii, wrażliwości na biednych, zagubionych i potrze-

bujących pomocy. Czyni Wszystko dla Serca Jezusowego.

39.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zm. 21 listopada, 1902r.

Obdarzona szczególnym charyzmatem życia według wzoru

Świętej Rodziny z Nazaretu, budzi w rodzinach pragnienie życia

godnego ich powołania.

 1. Bł. Jerzy Popiełuszko zm.19 październik, 1984 – niezłomny świadek

Ewangelii i obrońca ludzkiej godności. Uczy zło

dobrem zwyciężać.

moncler hombre barbour jacke duvetica doudoune woolrich parka femme moncler outlet canada goose schweiz peuterey uk woolrich jas belstaff outlet parajumpers uk barbour jas barbour jacka canada goose belgie parajumpers jassen parajumper norge ugg pas cher moncler jas