INTENCJE EUCHARYSTII

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, maj 20

07.00 – za parafian (poza parafią)

07.00 + Eleonory, Stanisławy, Franciszka Dziurskich

08.30 + Ks. Henryka Januchty

08.30 + Zdzisława Wojtaś – zam. żona z dziećmi

10.00 – w IV rocznicę ślubu Moniki i Piotra oraz ich syna Franusia o opiekę MB Nieustającej Pomocy proszą rodzice

10.00 – w XIII rocznicę urodzin Mikołaja i Aleksa o bł. Boże proszą chrzestni

12.00 – o bł. Boże, zdrowie dla mamy Elżbiety Kosakiewicz w 60 rocznicę urodzin prosi syn z rodziną

12.00 – w V rocznicę święceń kapłańskich O. Patryka o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą rodzice.

18.00 + Jana, Michaliny Maciejskich, Roberta, Stanisławy Maciejskich

18.00 + Tadeusza Witkowskiego – zam. córka Jadwiga z rodziną

18.00 – w XVIII rocznicę urodzin Macieja Bandura – zam. Mama i Babcia Ala.

18.00 + Józefa Kisiel

Poniedziałek – Święto Matki Kościoła, maj 21

07.00 + Antoniny, Łukasza Bęben, Stanisławy, Michała Kowalskich – zam. rodzina Pawlików

07.00 – w X r. śm. Jarosława Rychla – zam. żona z dziećmi

07.00 – w I rocznicę śmierci Czesława Sitka – zam. matka

08.30 + Zbigniewa Witkowskiego – zam. rodzina Strząbałów

08.30 + Mariana Grzegorczyka – zam. dzieci

09.00 – Dom Seniora

10.00 + Anny, Stanisława, Marianny Kozub – zam. rodzina

10.00 + Jana, Marianny Stemplewskich

12.00 + Heleny Baran – zam. córka Wiesława z rodziną

12.00

18.00 + Józefy Kołomańskiej – zam. dzieci

18.00 + Jana, Marii, Józefa, Stanisławy Kapuścińskich – zam. Barbara

18.00 + Mariana Dudzic

Wtorek

06.30 + Marianny, Józefa Dulników, Zuzanny Kraska – zam. Jan Dulnik

06.30 + Marianny, Stanisława Kozub, Kozub, Henryka Jeziorskiego – zam. rodzina

06.30 + Stanisławy Malareckiej – zam. siostry: Helena i Krystyna

07.00 + Michała, Reginy, Edwarda, Jana, Sławomira Kotyniewicz – zam. córka

07.00 + Jana Jaronia – zam. Zakład Pogrzebowy

07.00

14.00 /pogrzebowa/ + Heleny Kmita

18.00 – w intencji syna i jego rodziny

18.00 + Heleny, Walerii, Julianny, Antoniego Ostrowskich – zam. rodzina

18.00 + Stanisława Klimka – zam. córka Małgorzata z rodziną

Środa

06.30 + Józefa, Sabiny, Michała, Fracniszka, Mariana, Marii, Andrzeja Kapuscińskich – zam. Anna Kapuścińska

06.30 + Stanisława Lizis w IV r. śm. – zam. rodzina

06.30 + Stanisława, Mariana Frąk – zam. rodzina

07.00 + Stefanii Deląg w 40 r. śm. Jana Rączka – zam. wnuczka—

07.00 + Heleny, Franciszka Duda – zam. córka z mężem

18.00 – w V rocznicę urodzin Kornelii i w VII rocznicę urodzin Kubusia o bł. Boże proszą rodzice.

18.00 + Michaliny, Lucjana Oszczepalskich – zam. dzieci

18.00 – o bł. Boże, łaski, zdrowie dla mamy Stanisławy – zam. syn Seweryn z rodziną

Czwartek

06.30 + Jana Kapuścińskiego – zam. córka Anna Kosakiewicz

06.30 + Antoniny Grudzińskiej w XI r. śm. – zam. Józef Borek.

06.30 + Teofili, Michała Jeżykowskich, Bałanowskich – zam. Józef Jeżykowski

07.00 + Stanisława, Jadwigi Tarłowskich

07.00 + Kazimierza Zwierzyńskiego – zam. siostra Teresa z rodziną

18.00 /Odnowa/ – za kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, kleryków, siostry zakonne.

18.00 + Jana Otawskiego

Piątek

06.30 + Heleny Pacierz – zam. mąż Stanisław Pacierz

06.30

06.30 + Józefa Kędziora – zam. Elżbieta z synami, córką i synową

07.00

07.00 + Anieli, Józefa Baranów – zam. rodzina

07.00 + Jana Michalczyka – zam. Zakład Pogrzebowy

18.00 * Henryka, Feliksy Górskich – zam. syna Jerzy z rodziną

18.00 + Leokadii, Władysława, Feliksa Wójcików – zam. rodzina

18.00 + Andrzeja Zwierzyńskiego w VII r. śm. Roberta Pakułę – zam. syn Radosław

Sobota

06.30 + Mariana Kozub – Zakład Pogrzebowy

06.30 – z okazji Dnia Matki + Anny, Władysława Kielesińskich – zam. dzieci

07.00 – z okazji Dnia Matki + Franciszki Błaszczyk, Zofii Strząbała – zam. dzieci

07.00 + Julii, Antoniego, Mirosława, Kazimierza Wąś – zam. rodzina

07.00

11.00 – Uroczystość I Komunii św.

18.00 – w 50 rocznicę urodzin Andrzeja Wojtasia o bł. Boże prosi żona

18.00 – w I rocznicę ślubu Agnieszki i Tomasza o bł. Boże proszą rodzice

18.00 + Jana Jaronia – zam. przyjaciel

Uroczystość Najświętszej Trójcy, maj 27

07.00 – w IV r. śm. Władysława Kozieł – zam. żona z dziećmi

07.00 + Stanisława, Zbigniewa Wójcików, Życińskich – zam. rodzina

08.30 – greg. + Wojciecha Błaszczyka

08.30 + Marianny, Józefa Zwierzyńskich

08.30

10.00 – za parafian

10.00 – w intencji O. Karola, księży pochodzących i pracujących w naszej parafii, kleryków i sióstr zakonnych – zam. rodzina

12.00 – 0 bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej dla Mikołaja w I rocznicę urodzin

12.00 + Anieli Mazurczak – zam. rodziny Kraj i Strząbała

15.00 – bł. pól: Brzechów i Niwy

18.00 + Zdzisława Wojtasia – zam. córka Krystyna

18.00 + Bolesława, Anastazji, Władysława Malareckich – zam. rodzina