INTENCJE EUCHARYSTII

 V Niedziela Wielkiego Postu, marzec 18

07.00 + Kazimierza Jaronia – zam. Rodzina

07.00 + Sylwestra, Stefana Bębnów, Dominika Maciejskiego – zam. Rodzina

08.30 – greg + Stanisławy, Michała Malareckich – zam. Dzieci

08.30 – za parafian

08.30 + Franciszki, Józefa, Mariana, Haliny Błaszczyk

10.00 – w 60 rocznicę urodzin Wiesława o bł. Boże proszą dzieci

10.00 – w rocznicę urodzin Piotra o bł. Boże, dary Ducha Świętego prosi Mama

10.00 – o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB Daleszyckiej dla Taty w 90 rocznicę urodzin prosi syn Jan z rodziną

12.00 – w I rocznicę urodzin Kornelii o bł. Boże proszą rodzice

12.00 – w X rocznicę ślubu Małgorzaty i Grzegorza oraz dla syna Aleksandra o bł. Boże, zdrowie i łaski

16.00 + Józefa Łębka, Antoniego Karasińskiego, dusze w Czyśćcu cierpiące – zam. dzieci

16.00 + Czesława, Mariana, Kazimierza Ostrowskich

Poniedziałek

06.30 + Józefy Smołuch, Stanisławy Tombarkiewicz – zam. rodzina

07.00 + Józefa Saletry – zam. żona

07.00 + Agnieszki, Józefy, Antoniego, Mariana Cedro

07.00 + Józefa Maja, Józefa Witkowskiego – zam. rodzina

17.30 + Krystyny, Stanisława Rzepeckich, Teofili, Bronisława Rzepeckich, Julianny, Józefa Wojciechowskich.

17.30 + Salomei, Bolesława, Stanisławy, Jana Kotyniewicz

Wtorek

06.30 + Bogumiły, Józefa Szopa, Kazimierza Mazurczak – zam. Ryszard Mazurczak

06.30 + Józefy, Czesława Bińkowskich, Honoraty, Józefa Staroniów, Piotra Ławeckiego.

07.00 + Marianny Baran, Henryka, Andrzeja, Marcina Baćkowskich, Zygmunta Wilkońskiego

07.00 + Czesława, Kazimierza, Mariana Ostrowskich – zam. Marek Ostrowski

17.30 + Leszka, Marka, Bronisława, Zbigniewa Skrzypków – zam. Małgorzata Skrzypek z dziećmi

17.30 + Stanisławy, Józefa Tarłowskich, Józefy Kołomańskiej – zam. rodzina

Środa

06.30 + Antoniego Michalczyka w XX r. śm. Michalczyków, Jeziorskich – zam. rodzina

07.00 + Stanisławy, Józefa Rzadkowskich w r. śm. – zam. rodzina

07.00 + Józefa Jaworskiego, Józefy Zgrzebnickiej – zam. rodzina

07.00 + Józefa, Józefy, Mariana Borków – zam. córka

09.00 – Dom Seniora

17.30 – w I rocznicę urodzin Natalii Dziurskiej oraz dla Kuby i Dominiki, ich rodziców o bł. Boże proszą dziadkowie.

17.30 – o bł. Boże i zdrowie dla doktora Janusza prosi znajoma.

Czwartek

06.30 + Stanisławy, Władysława Lizis – zam. rodzina

06.30 + Janiny Tombarkiewicz w III r. śm. – zam. siostra

07.00 – w XVIII r. śm. Henryka Golmento – zam. żona z dziećmi

07.00 + Anny, Stanisława, Marianny Kozub – zam. rodzina

17.30 – w I rocznicę urodzin Natalii Dziurskiej o bł. Boże proszą rodzice.

17.30 + Mariana Dudzica – zam. synowa.

Piątek

06.30 + Mariana Cedro w II r. śm. – zam. córka

06.30 – w r. śm. Jadwigi, Juliana Wójcik – zam. rodzina

07.00 + Tadeusza Pietrzyka w r. śm. – zam. rodzina

07.00 + Władysława Grzesika – zam. żona

07.00 + Stanisława Kozieł w VIII r. śm. – zam. rodzina

17.30 – w V r. śm. Janiny Witkowskiej – zam. córka Jadwiga z rodziną

17.30 – w VI rocznicę urodzin Oskarka Stępnika o bł. Boże proszą dziadkowie.

Sobota

06.30 + Władysława, Heleny Kozub

06.30 + Honoraty, Stanisława Bandura – zam. Rozalia Bandura

07.00 + Mieczysława Lizisa w XVI r. śm. Lizisów – zam. rodzina

07.00 + Józefy, Piotra Godków, Marianny Laćkowskiej – zam. rodzina

17.30 + Mariana, Ireny Baltyn

17.30 + Marianny Otawskiej w I r. śm. – zam. rodzina

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, marzec 25

07.00 + Władysława Błaszczyka – zam. synowa

07.00 + Jana, Jerzego, Bogusławy Malareckich, Heleny Lenarczyk, Marii Tomczyk – zam. rodzina

08.30 – greg + Stanisławy, Michała Malareckich – zam. dzieci

08.30 + Stanisławy, Henryka, Mariana Łebków – zam. córka Stanisława

08.30 + Stanisławy, Krystyny, Henryka, Jana, Mariana, Kazimierza Łebek – zam. rodzina

10.00 – w IV rocznicę urodzin Amelii o bł. Boże proszą rodzice

10.00 – o bł. Boże w rodzinie prosi Marianna Kraj

10.00 – w 50 rocznicę urodzin Beaty o bł. Boże proszą rodzice.

12.00 – za parafian

12.00 – o bł. Boże dla Mamy prosi rodzina

18.00 + Janiny, Tadeusza Witkowskich – zam. syn Andrzej z rodziną

18.00 + Stanisława, Józefa Kurek