INTENCJE EUCHARYSTII

 

III Niedziela Adwentu, grudzień 17

06.00 – za parafian

06.00 + Anny, Stanisława, Adama Dudów, Kazimiery, Tadeusza Kwiatków – zam.rodzina

08.30 + Janusza Otawskiego – zam. Mama – greg.

08.30 + Marii Nowakowskiej – zam. Rodzina

08.30 + Agnieszki Cedro, Heleny, Stanisława, Andrzeja, Tomasza Filipczaków – zam. Rodzina

10.00 – w XI rocznicę urodzin Karoliny o bł. Boże proszą rodzice

10.00 – w XVIII rocznicę urodzin Katarzyny Maciągowskiej o bł. Boże i zdrowie proszą rodzice.

12.00 – w 71 rocznicę urodzin Michała o bł. Boże i zdrowie proszą dzieci.

12.00 – o bł. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę MB dla Wiktorii Gudwańskiej w XIII rocznicę urodzin prosi Mama

18.00 + Marianny, Władysława Kosakiewicz, Natalii, Józefa Szydłowskich – zam. Rodzina Dziurskich

18.00 + Antoniego Otawskiego, Otawskich – zam. Rodzina.

Poniedziałek

06.00 + Bogusława Rychla – zam. Żona

06.00 + Kamila Piórczyka w VI r. śm. – zam. Rodzice

06.00 + Janiny, Juliana Kręcisz, zmarłych z rodziny

17.30 + Stanisława, Heleny, Agnieszki, Tomasza, Andrzeja, Ignacego Filipczak

17.30 – w r. śm. Stanisława, Stanisławy Baran, Andrzeja Stachurskiego – zam. Rodzina

Wtorek

06.00 + Franciszki, Józefa, Andrzeja Błaszczyków, Jana Grzegorczyka – zam. Rodzina

06.00 + Zofii Kruk w r. śm.

06.00 + Dominika Maciejskiego, Sylwestra Bębna – zam. Rodzina

17.30 + Krystyny, Stanisława, Teofili, Bronisława Rzepeckich, Julianny, Józefa Wojciechowskich

17.30 + Stanisława Malareckiego, Stanisławy, Antoniego Powałków

17.30 + Alberta Mochockiego w VII r. śm. Władysława Mochockiego, Weroniki, Mariana Mierzwa.

Środa

06.00 + Franciszka, Cecylii Borek – zam. Dzieci

06.00 + Józefy, Stanisława, Mariana Łukawskich – zam. Rodzina

06.00 – w II r. śm. Dominika Michalskiego – zam. Brat

17.30 + Mariana Sobczyka – zam. Żona

17.30 – w 70 rocznicę urodzin Ewy Mochockiej – zam. Dzieci

17.30 – W I rocznicę urodzin Marcela o bł. Boże , opiekę MB Daleszyckiej proszą dziadkowie.

Czwartek

06.00 + Ireny, Katarzyny Golmento, Teofili, Mieczysława Kułagów – zam. Rodzina

06.00 – w intencji Dominika Ostrowskiego i jego Mamy Ewy zam. Rodzina

06.00 + Janiny, Franciszka Kapelów, Kłosowiczów – zam. Rodzina

09.00 – Dom Seniora

17.30 /intencja Odnowy/

Piątek

06.00 + Władysława, Marianny Golmento, Golmento – zam. Syn

06.00 + Walentyny, Bronisława, Zenona Wójcik – zam. Rodzina

06.00 + Mieczysława Saletry w IV r. śm. – zam. Żona

17.30 + Władysława Grzesika – zam. Żona i dzieci

17.30 – w 77 rocznicę urodzin Mamy Barbary

Sobota

06.00 – z okazji Imienin Andrzeja i Ewy

06.00 + Agnieszki, Władysława Pieron – zam. Syn Jan

06.00 + Mieczysława, Marianny Cedro

17.30 + Ks. Zdzisława Bartosza, dusze w Czyśćcu cierpiące – zam. Parafianka

17.30 + Heleny Zebrzowskiej – zam. Róża Różańcowa Marii Borek z Brzechowa

 

IV Niedziela Adwentu – Wigilia Bożego Narodzenia, grudzień 24

06.00 + Ks. Zdzisława Bartosza, Ks. Bolesława Rusaka, Ks. Bpa Mieczysława Jaworskiego, Józefa, Genowefy Urbańskich, Kazimiery Tomczyk, Henryka Golmento, księży, którzy pracowali w naszej parafii, dusze w Czyśćcu cierpiące – zam. Maria Golmento

06.00 + Ewy Dudzik – zam. Rodzina Janiców

08.30 + Janusza Otawskiego – zam. Mama – greg.

08.30 + Karola Samburskiego – zam. Rodzice

08.30 + Juliana Rzepeckiego – zam. Żona z dziećmi

10.00 – w IX rocznicę urodzin Nadii – zam. Babcia

10.00 – o bł. Boże dla Sławka Kwaśniewskiego

12.00 + Stanisławy, Adama, Elżbiety, Antoniego, Edwarda Prędotów, Cecylii, Kazimierza Sitarz – zam. Rodzina

Strząbałów

12.00 + Eugeniusza w XI r. śm. Marianny, Stanisława Zarębskich – Bąków

12.00 + Władysława, Marianny Krzywickich, Czesława Ostrowskiego