INTENCJE EUCHARYSTII

V Niedziela Wielkanocy, maj 19

07.00 – w XIV r. śm. Mariana Sucheni

07.00 + Zdzisława Wojtasia – zam. żona z dziećmi

08.30 /greg/ + Jana Smołucha

08.30 – za parafian /poza parafią/

10.00 – z okazji Imienin Ks. Andrzeja Peronia o bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski /chrzest/

10.00 – w XVIII rocznicę urodzin Oli Mataniny o bł. Boże, dary Ducha Świętego proszą rodzice i siostra.

12.00 – w I rocznicę Komunii św. o bł. Boże dla dzieci i ich rodziców

12.00 – w I rocznicę urodzin Bartusia i w IV rocznicę urodzin Dawida Sobczyków o bł. Boże proszą rodzice

12.00 – w V rocznicę ślubu Moniki i Piotra, syna Franusia o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą rodzice

18.00 + Marianny Krzysiek w II r. śm. – zam. chrześnica Małgorzata

18.00 /greg/ + Tadeusza Klimka

Poniedziałek

06.30 /greg/ + Tadeusza Klimka

06.30 + Jarosława, Szczepana, Mieczysława Kuśmierzów – zam. Czesław Kuśmierz

07.00 – w II r. śm. Danuty Baran – zam. mąż

07.00 + Katarzyny, Wincentego Mazurczaków, Mazurczaków, Góreckich

07.00 + Tadeusza Klimka zam. Weronika Murawska

09.15 – Dom Seniora

18.00 + Jana, Jana, Michaliny, Roberta, Stanisławy Maciejskich – zam. Tomasz Maciejski

18.00 + Stanisława Grzywy – zam. córka

Wtorek

06.30 /greg/ + Tadeusza Klimka

06.30 + Jana Kapuścińskiego – zam. żona Anna

06.30 + Eugeniusza Kraja – zam. siostra i bracia z rodzinami

07.00 + Zofii Mojeckiej – zam. siostra Małgorzata

07.00 + Doroty Maciejskiej – zam. Zarząd, pracownicy z Firmy Lyovit

07.00 + Ireny Wójcik – zam. Zakład Pogrzebowy

18.00 + Michaliny, Lucjana Oszczepalskich, Katarzyny Smołuch

18.00 – w IV r. śm. Władysława Grzesika – zam. żona i dzieci

Środa

06.30 /greg/ + Tadeusza Klimka

06.30 + Marianny, Józefa, Aleksandra Dulników, Zuzanny Kraska

06.30 + Marcina Łosaka – zam. Krzysztof

07.00 + Ireny, Mariana Baltyn – zam. rodzina

07.00 – w V r. śm. Zenobii Oszczepalskiej, Szymona, Bogusława, Elżbiety, Kazimierza, Aleksandry Kostowniak,

Mariana Borka – zam. Barbara Borek.

07.00 + Jana Golmento – zam. żona

18.00 – w intencji syna i jego rodziny

18.00 + Mi chała, Reginy, Edwarda, Jana, Sławomira Kotyniewicz – zam. córka

Czwartek

06.30 /greg/ + Tadeusza Klimka

06.30 + Marianny, Józefa Kułaga, Leona, Walentyny Kułaga, Katarzyny, Stanisława, Franciszka Rączka – zam. rodz.

07.00 + Feliksa Otawskiego w VIII r. śm.

07.00 + Antoniny Grudzińskiej w XII r. śm. – zam. Józef Borek

07.00 + Marianny Łabędowicz

18.00 / Odnowa/

18.00 + Janiny Krzywickiej, Heleny Frąk, Antoniego, Mariana Cedro – zam. rodzina

18.00 + Leokadii, Władysława Wójcik – zam. córka

Piątek

06.30 /greg/ + Tadeusza Klimka

06.30 – w XV r. śm. Józefa, Józefy Michalskich – zam. syn Stanisław

07.00 + Marii Wójcik z okazji Dnia Matki zam. dzieci

07.00 + Małgorzaty Kułaga – zam. rodzina

07.00 + Krystyny, Bolesława, Zbigniewa, Kazimiery, Wiktorii, Piotra Wojciechowskich – zam. rodzina

18.00 + Doroty Smołuch w r. śm. – zam. teściowie

18.00 – w 40 rocznicę urodzin Rafała Kosakiewicza o bł. Boże proszą rodzice

18.00 – w 40 rocznicę urodzin Barbary o bł. Boże prosi Mama

Sobota

06.30 /greg/+ Tadeusza Klimka

06.30 + Janiny, Franciszka Kapelów – zam. córka Janina

06.30 + Janiny, Franciszka Kapelów – zaam. dzieci

07.00 + Henryka, Feliksy Górskich, Marii Kot – zam. syn Jerzy z rodziną

15.00 – chrzest

17.00 – ślubna

18.00 + Zofii Jeziorskiej z okazji Dnia Matki – zam. córka Halina

18.00 + Bolesława, Anastazji, Władysława Malareckich – zam. rodzina

18.00 – w XVIII rocznicę urodzin Patrycji i Norberta o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą dziadkowie

 

VI Niedziela Wielkanocy, maj 26

07.00 – w Dniu Matki + Ireny Golmento, Feliksy Buras – zam. dzieci

07.00 – za zmarłe siostry z Róży Różańcowej Janiny Mazurczak z Brzechowa

08.30 /greg/ + Jana Smołucha

08.30 + Barbary Satro

08.30 – w XV r. śm. Stanisława, Zbigniewa Wójcików, Życińskich – zam. rodzina

10.00 – w intencji wszystkich Matek w naszej parafii – zmarłych i żyjących

10.00 w XVIII rocznicę urodzin Patrycji Rączka o bł. Boże prosi Babcia

12.00 – Msza św. prymicyjna Ks. Mateusza Szostaka

18.00 /greg/ + Tadeusza Klimka

18.00 – w II r. śm. Władysławy Oszczepalskiej – zam. rodzina

18.00 + Anny, Władysława Kielesińskich z okazji Dnia Matki – zam. córka Halina