INTENCJE EUCHARYSTII

XXXII Niedziela Zwykła, listopada 11

07.00 – w II r. śm. Mariana Malinowskiego i w XIII r. śm. Krzysztofa Malinowskiego – zam. syn Marek z rodziną

07.00 + Stanisława w XXII r. śm. , Marianny, Krystyny, Henryka Oszczepalskich – zam. Halina Osuch

08.30 + Mieczysława, Marianny, Jana Kułagów – zam. rodzina

08.30 – w r. śm. Józefa Mazurczaka – zam. rodzina

08.30 – greg. + Ireny Pietrowskiej – zam. Agnieszka Rychel.

08.30 – greg. + Wacława Jeziorskiego – zam. Barbara

10.00 –o bł. Boże i opiekę dla naszej Ojczyzny prosi Burmistrz Dariusz Meresiński

10.00 – w int. Ks. Marcina z okazji Imienin o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej prosi pewna rodzina

10.00 – greg. + Ireny Kłosowicz – zam. syn Robert

12.00 – w intencji Ojczyzny, dziękczynna za Niepodległość z prośbą o dalsza opiekę MB nad Ojczyzną zam. Róża Różańcowa Bronisławy Kaczmarczyk z Kranowa

12.00 – w I rocznicę urodzin o bł. Boże dla Bartosza Leona Tylkowskiego proszą dziadkowie

12.00 – w intencji Macieja o bł. Boże i zdrowie

18.00 + Michaliny, Lucjana Oszczepalskich – zam. dzieci

18.00 + Piotra, Genowefy, Wincentego Banasików, Henryka, Marianny, Jana Łukawskich

Poniedziałek

06.30 + Renaty Jeziorskiej, Edmunda Saniukiewicza

06.30 + Czesława Błaszczyka – zam. koleżanki i koledzy z Firmy „Zychowicz”

07.00 + Ks. Henryka Januchty

07.00 + Władysława Pietrowskiego – zam. żona

17.30 + Jana Otawskiego

17.30 + Stanisława, Doroty Zwierzyńskich

Wtorek

06.30 + Stanisławy, Tadeusza Lizis – zam. siostra

07.00 + Zbigniewa Witkowskiego – zam. żona

07.00 + Stanisława Frąka (imieninowa) – zam. żona i dzieci

09.15 – Dom Seniora

17.30 + Adama, Walerii Buras, Stanisława Ungiera, Bronisława, Marianny Ungier – zam. rodzina

17.30/Ogniska Pokutne/ – za zmarłych: s. Marię – Założycielkę Ognisk Pokutnych, kapłanów, braci i sióstr oraz wszystkich polecanych w wypominkach, aby Bóg sprawiedliwy Sędzia przebaczył im grzechy popełnione w czasie ziemskiej pielgrzymki.

Środa

06.30 + Stanisława Dudzica – zam. rodzina

06.30 + Mariana Sobczyka – zam. siostra Irena

07.00 + Stanisławy, Józefa, Jana Rzadkowskich, Stanisława Klimka, Haliny Furmanek – zam. rodzina

17.30 – w XI rocznice urodzin Nikoli Jończyk oraz jej rodziców o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą dziadkowie.

17.30 + Stanisława Kraski i zmarłych z Róży Różańcowej Stanisława Kraski

Czwartek

06.30 + Mariana Sobczyka

07.00 + Marii Wójcik

07.00 + Mariana Dębiec – zam. Wioletta Ungier z rodziną

17.30 /Odnowa/

17.30 + Grzegorza, Marianny, Mariana Jaroń, Jana, Edwarda Stępień – zam. rodzina

Piątek

06.30 + Stanisławy, Piotra, Mariana Zebrzowskich, Katarzyny Scendo

06.30 + Józefa Kostowniaka – zam. żona z dziećmi

07.00 + Agnieszki Cedro, zmarłych z rodziny

17.30 + Tomasza, Andrzeja Filipczaków – zam. rodzina

17.30 – w VI r. śm. Franciszka, Eweliny Maciejskich – zam. rodzina

17.30 + Barbary Satro – zam. Mariusz z rodziną

Sobota

06.30 + Danuty Krawczyk, Heleny, Stanisława Urbańskich – zam. wnuczki

06.30 + Teresy, Jana Zdanowskich, Julii, Tadeusza Ostatek.

07.00 + Stanisława, Janiny, Krzysztofa, Mariana Malinowskiego, Józefy Kuśmierz, Kazimierza Pietrzyka – zam. rodz.

07.00 – w II r. śm. Mariana Kłosowicza – zam. córka Ewa i syn Robert z rodzinami.

17.30 – w r. śm. Józefa Liśkowskiego – zam. żona

17.30 – w XIII rocz. urodzin Łukasza i w XV rocz. urodzin Huberta Paluch o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB

            Daleszyckiej prosi Babcia.

XXXIII Niedziela Zwykła, listopad 18

07.00 – za parafian

07.00 + Bogdana Olejnika – zam. żona

08.30 – greg. + Ireny Pietrowskiej – zam. Agnieszka Rychel.

08.30 – greg. + Ireny Kłosowicz – zam. syn Robert

08.30 + Anieli, Krystyny, Heleny, Renaty, Wojciecha, Stanisława, Leszka Piętów – zam. rodzina

08.30 + Ryszarda, Stanisława Łebków – zam. Marian z żoną Barbarą i rodziną.

10.00 – o bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski w XVIII rocz. urodzin Sylwii proszą rodzice z dziadkami

10.00 – w XVIII rocz. urodzin Sylwii Rozpara o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą dziadkowie Grzegolcowie.

12.00 – w I rocznicę ślubu Olgi i Grzegorza o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej

12.00 – w V rocznicę urodzin Mai Łosak o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej prosi Matka chrzestna.

12.00 – w XVII rocznicę urodzin Julii oraz dla Szymona o bł. Boże, dary Ducha Świętego prosi Mama.

18.00 + Henryka Tarłowskiego w VI r. śm. – zam. rodzina

18.00 + Barbary Satro – zam. Róża Różańcowa Józefa Kraja z Brzechowa