INTENCJE EUCHARYSTII 

XXIX Niedziela Zwykła, październik 20

07.00 + Bronisława, Stefana, Stanisława, Zofii, Adolfa, Kazimierza, Aliny, Włodzimierza Pietrzaków, Jana Balcerka

08.30 – za parafian

08.30 /greg/ + Marianny Kwiatkowskiej

08.30 + Stanisławy, Antoniego, Stefanii Pietrzyk, Mariana, Heleny, Juliana Duda – zam. Zdzisław i Marianna Pietrzyk

10.00 – w XVIII r. urodzin Klaudii Mazurczak o bł. Boże prosi Babcia

10.00 – w XVIII r. urodzin Oleńki o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą dziadkowie.

12.00 – za zmarłych Braci z Róży Różańcowej Józefa Kraja z Brzechowa

12.00 + Marianny Kwiatkowskiej – zam. Chór parafialny z parafii Św. Maksymiliana z Kielc

18.00 + Mieczysława Grzywy – zam. rodzina

18.00 + Juliana, Walerii Tarłowskich, Kazimierza Zwierzyńskiego – zam. rodzina

18.00 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego (poza parafią)

Poniedziałek

06.30 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego (poza parafią)

06.30 + Czesława Błaszczyka – zam. żona

06.30 + Zofii, Jana Rogalów – zam. dzieci„

07.00 + Stanisława, Janusza Różyckich – zam. rodzina

09.15 – Dom Seniora

17.30 + Ireny Golmento – zam. córka Irena

17.30 + Mariana, Michała, Marii Dudziców – zam. rodzina

Wtorek

06.30 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego (poza parafią)

06.30 – w 53 rocznicę ślubu Stanisławy i Stanisława o bł. Boże, zdrowie proszą wnuczki

06.30 – w 85 r. urodzin Mamy Teodory o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej prosi córka z rodziną

07.00 + Longina, Stanisławy, Anny, Stanisławy Kosakiewicz – zam. syn Krzysztof

07.00 + Ireny Golmento – zam. córka Maria

17.30 – w XVI r. śm. Grażyny Tarłowskiej

17.30 + Mariana Powałka

Środa

06.30 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego (poza parafią)

06.30 + Stanisława Kapuścińskiego, Edwarda, Heleny Maciejskich, Julii, Jana Wojciechowskich

07.00 + Katarzyny, Stanisława Agatowskich, Jana Paska – zam. syn Stanisław

07.00 + Zofii, Mariana Kielesińskich – zam. syn Dariusz

17.30 + Józefa Kędziora, Barbary Kapecka – zam. Teresa Kędziora

Czwartek

06.30 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego

06.30 – o opiekę MB Daleszyckiej, zdrowie dla 11 wnucząt i dwoje prawnucząt proszą dziadkowie.

07.00 + Marii Piorun, Barbary Frąk, Józefy Kołomańskiej – koledzy i koleżanki z pracy ze Szkoły

07.00 + Władysława Sobieraja – zam. Marianna Syska

17.30 – dz. bł. w intencji Hani, Antosia Rabajczyków, Joszua Menge – zam. dziadkowie.

17.30 – w VI r. śm. Stanisława Kwiatkowskiego (syna) – zam. rodzeństwo

17.30 – w V r. śm. Tadeusza Parkity – zam. rodzina

Piątek

06.30 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego

06.30 – w XVII r. śm. Stanisława Borka, Ireny, Reginy – zam. rodzina

06.30 + Hieronima Bronkowskiego – zam. Mirosław, Joanna, Roman Pawlak.

07.00 + Haliny, Mariana, Franciszki, Józefa Błaszczyków

07.00 + Stanisławy Frąk – zam. chrześnica

17.30 – w XXXV r. ślubu Barbary i Henryka o bł. Boże proszą małżonkowie

17.30 + Marianny, Antoniego Łebków – zam. córka

17.30 + Józefa, Antoniny, Tadeusza, Stanisława, Ireny Kobrynów – zam. Jan

Sobota

06.30 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego

06.30 + Józefy, Józefa Kraj – zam. córka

06.30 + Anny, Antoniego Burzyńskich, Janiny, Juliana Kręciszów – zam. rodzina

07.00 + Kazimierza Kraski – zam. Matka

07.00 + Antoniego, Antoniny Tomczyk, Stanisława Kraj

17.30 – w 50 r. ślubu Zofii i Stanisława Białogońskich o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą dzieci.

17.30 – w V r. śm. Zdzisława i Pawła Mularczyków – zam. syn Wiesław z rodziną

17.30 + Stanisławy, Józefy, Jana Furmanków, Ryszarda Kraińskiego – zam. Barbara Zwierzyńska

 

XXX Niedziela Zwykła, październik 27

07.00 + Józefy, Jana Koselów – zam. syn z rodziną

07.00 + Wacławy, Mariana, Józefa, Antoniego Kanclerz, Władysława Smugi, Teresy Staszewskiej

08.30 /greg/ + Marianny Kwiatkowskiej

08.30 – w XI r. śm. Karola Samburskiego – zam. rodzice

08.30 + Ryszarda, Marianny Olejarczyków, Jana, Barbary, Anny Satro – zam. rodzina

10.00 – za parafian

10.00 – w XX r. urodzin Klaudii Kraińskiej

10.00 – w XVIII r. urodzin Bartłomieja Maciejewskiego – zam. rodzice

12.00 – w 50 r. urodzin Marka Sideł o bł. Boże prosi żona z dziećmi

12.00 – w I r. ślubu Żanety i Mateusza o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą rodzice.

18.00 + Tadeusza Mochockiego – zam. rodzina

18.00 + Jana, Heleny, Feliksa, Andrzeja, Katarzyny Michalczyków – zam. Barbara Zwierzyńska

18.00 /greg/ + Pawła Zwierzyńskiego