HOMILIE  Ks. BOGUSŁAWA JAROSZKA – KANADA

Wrzesień 22, Bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy.

Urodzona 5 sierpnia, 1878 roku. . W wieku lat 18, po spotkaniu Brata Alberta wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Albertynek, została główną kucharką w mie -jskim domu kalek. Nigdy nie chodziła do szkoły. Czytać i pisać nauczył ją domowy nauczyciel W Jej zapiskach można przeczytać: „dopełniajmy pra-cy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególnie Jego Miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich”. Dwudziesto-cztero-letnią Siostrę Marię, która przybrała imię Bernardyny, Brat Albert mianował Prze -łożoną Generalną Albertynek. W Testamenci napisała „czyńcie dobrze wszystkim”,aby służyć najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym. W dzień zajęta sprawami Zgromadzenia i ubogich, nie miała czasu na dłuższą modlitwę. Więc wynagradzała to Panu Bogu trwając nocą, godzinami przed Najś-więtszym Sakramentem. To umiłowanie Jezusa w Eucharystii przekazała swoim Siostrom, zachęcając je do częstej adoracji. Zmarła 23-IX-1940 r. Beatyfikowana 06 czerwca 1997 r. przez Jan Paweł II w Zakopanem.

Bogaty w miłosierdzie Bóg natchnął bł. Bernardynę Jabłońską, aby dostrzegła w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Chrystusa. Dzisiaj błogosławiona Bernardyna otrzymała nagrodę za swoje trudy i zasiadła do niebieskiej uczty razem ze wszystkimi świętymi. Oto Błogo-sławiona Ojca naszego, która rozpoznała w chorych – twarz Chrystusa. Oto Błogosławiona naszego Pana Jezusa Chrystusa, która Jego słowa wzięła dosłownie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki. Przez Jej wstawiennictwo, prosimy, abyśmy modlitwą i posługiwaniem bliźnim mogli i umieli, wytrwale Bogu służyć. Niech rozważanie nieskończonej miłości Serca Jezusowego i przykład życia św. Brata Alberta oraz Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej, utwierdza -ją nas w miłości do Boga i ludzi. Obyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, umieli być i stawali się rzeczywiście braćmi wszystkich potrzebujących. Niech Paschalna Ofiara Chrystusa, przez którą dał nam przykład bezgranicznej miłości, umacnia w nas miłość ku Bogu i ku bliźnim. „ Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J13,35). „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół” (J15,13). Przez wstawiennictwo Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej, pokornie prośmy Boga, abyśmy umieli się dzielić z innymi tym, co otrzymaliśmy od Boga i bliźnich, poprze -stając na tym, co konieczne. Naśladujmy miłość Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej z jaką Ona stała się służebnicą bliźnich, naśladując naszego Pana i Nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Módlmy się dziś szczególnie za wszystkie Siostry Albertynki. O łaskę dobrego wypełnienia powierzanych im obowiązków, a nade wszystko o wytrwałość w heroicznej służbie, którą podejmują w tylu miejscach i z niezwykłą dobrocią serca.