HOMILIE  Ks. BOGUSŁAWA JAROSZKA – KANADA

V NIEDZIELA POSTU, Rok B– 2018

Liturgia Kościoła jeszcze raz zaprasza nas do pojednania z Bogiem i z bliźnimi. Pojednanie oznacza, że Bóg nas na nowo przyjmuje za swoje dzieci. Jeszcze raz usłyszę: Mój syn! Moje dziecko!

Pamiętam te słowa w ustach mojego ojca, jak mię przedstawiał swoim znajomym, kiedy odwiedziłem Go w USA przed laty. Dziwnie to brzmiało dla mnie kiedy Tatuś wypowiadał: my son! Bo był to dla mnie obcy język… Owocem tego jest fakt, że pamiętam i pewnie jak nikt inny doznaję wzruszenia, kiedy myślę, że Bóg także chce każdemu i wszystkim powiedzieć: Moje dziecko!Mój synu! Moja córko!

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał swoje życie za zbawienie świata. Podstawą, która upoważniała mojego Tatusia do mówienia o mnie: Mój syn,było przymierze, związek małżeński, jaki zawarł z moją mamusią. To był wielki dar Boga, że moi rodzice zawarli związek małżeński, zawarli przymierze między sobą, wzywając Boga na świadka i prosząc Go o błogosławieństwo dla ich życia rodzinnego. Dziś o takim Przymierzu Boga z ludźmi wspomina Jeremiasz. To przymierze Boga jest wielkim darem Boga dla nas.

Jestem Bogiem waszym, a wy ludem moim” To przymierze było łamane przez ludzi, dlatego Bóg podjął decyzję o zawarciu Nowego i Wiecznego Przymierza. Jest to Przymierze Miłości Przebaczającej. Warunkiem Przymierza jest nawrócenie i wewnętrzna odnowa serca – nowe serce. Oba te dary są darami kochającego Ojca. To Jego Jednorodzony Syn zawarł z nami No-we i Wieczne Przymierze we Krwi swojej. „Wszyscy… poznają Mnie, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę wspominał”. Jak pozwalam Bogu formować moje serce?

Jak wyglądają moje rachunki sumienia?

Zdumieni tym pouczeniem wraz z całym Kościołem prosimy:

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste”. Jezus Chrystus, to prawdziwy Człowiek i prawdziwy Bóg. Jako prawdziwy Człowiek z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego, zanosił On gorące błagania i prośby do Boga, który mógł Go wybawić od śmierci. A jako prawdziwy Bóg, stał się sprawcą zbawienia wiecznego, dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto On poucza, że Boga trzeba słuchać. Bardzo ważne jest posłuszeństwo Chrystusa. Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Cierpienie jest najtrudniejszą szkołą posłuszeństwa, by przyjąć cierpienie i wytrwać w cierpieniu. W ten sposób Jezus dopełnia tego, czego brakowało w postawie Ludu Wybranego, który łamał Przymierze, zdradzał swego Boga. Chrystus dopełnia tego, czego brakuje i w naszym życiu. Przecież i my łamiemy Przymierze, okazując nieposłuszeństwo; odrzucamy Bożą miłość, nie zachowujemy Bożych Przykazań. I jeszcze jedna myśl: Oto Chrystus za dni swego ciała, jako prawdziwy Człowiek, z głośnym wołaniem i płaczem zanosi gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. Dalej Autor listu dopowiada: I został wysłuchany dzięki swej uległości. Można zapytać: jak to? Przecież Chrystus umarł na Krzyżu! Odpowiedź na tę wątpliwość przynosi nam Ewangelia, w której odnajdujemy wołanie Jezusa. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam po-wiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie! Właśnie dlatego przyszedłem, przyszedłem na tę godzinę. Ojcze! uwielbij imię Twoje. Bóg wysłuchał swego Syna. On został prawdziwie wybawiony od śmierci, chociaż przeszedł przez „śmierci wrota”. Przechodząc przez śmierć Chrystus przeszedł do chwały zmartwychwstania. I w ten sposób Bóg został uwielbiony. Ślad tego jest w Ewangelii..

I uwielbiłem, i uwielbię …” To uwielbienie dokonało się rzeczywiście w niezwykły w sposób. Uwielbienie, o którym słyszymy to Objawienie Bożej miłości do każdego z nas. Objawia się ta Miłość w Tajemnicy życia. Jezus wstępując do pełni życia otwiera drogę każdemu z nas, stając się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. On otworzył nad drogę do Wiecznego Przymierza, a dokonało się to w sposób dla nas nie pojęty, bowiem przez śmierci na Krzyżu. Tę swoją śmierć Jezus zapowiada poprzez obraz najmniejszego z ziaren, które zostaje wrzucone w ziemię. A zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, abyście się stali jako nienaganne dzieci Boże. Mówię to, abyście byli zbawieni, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków, zachowując wiernie Pańskie przykazania i czystość serca.

Ziarno, które musi obumrzeć, rozpaść się, aby pomnażać zasiane ziarno. To obumarcie prowadzi drogą cierpienia, które jest obumieraniem dzień po dniu, cierpieniem dzień po dniu, spowodowane chorobą, samotnością, brakiem miłości i pragnieniem miłości. Jezus daje nam wielką nadzieję. Bóg wprowadzając nas w Nowe i Wieczne Przymierze, daje nam życie. To życie, które nam wysłużył i dzieli się z nami tzm życiem w Eucharystii. W Chrystus wszyscy stajemy się dziećmi Boga, ale po cierpieniach

po obumarciu dla tego świata…

Roman z okolic Warszawy Rozważania niedokończone- 6

Słuchałem katolickie Radio Maryja i słyszałem rozmowę. Nie słuchałem od początku, ale rozumiem, że temat był taki: Gdzie jest prawdziwy Bóg? Gdzie był Bóg? I w ciągu tej długiej rozmowy, na którą ja też nie byłem przygotowany, na to, co usłyszałm. Między innymi jeden pan próbował opowiedzieć swoją sytuację.

Zachorowałem na raka w 2008 roku. Dzięki temu rakowi przybliżyłem się do Pana Boga. Tylko to chcę powiedzieć. Nie chodziłem do Kościoła wcześniej, ale teraz jest mi jakoś bliżej… przybliżyłem się do Boga bardzo. Dziękuję Panu Bogu, Chwała Panu!

Gdybyśmy teraz wrócili do wcześniejszych wypowiedzi, jedna ze słuchaczek, skierowała takie spojrzenie, że jeżeli ktoś jest choruje, to to, pocho- dzi od złego. To jest sprawa diabła albo palenia papierosów.

Nie! Musi byś coś więcej. Krzyż jest – nie chcę zabrzmieć jak tani poeta, ale każda choroba jest krzyżem. Tak? A Krzyż nie jest do tego, żeby go zmierzyć i wytłumaczyć. Krzyż jest po to, żeby go nieść. I cokolwiek bym powiedział, to będzie blade i nie mądrą w porównaniu do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Dlaczego? Zadzwonił do nas człowiek, który niesie konkretny Krzyż. I to zadzwonił na poziomie konkretnej stacji swojej Drogi Krzyżowej. Nie wiem czy to jest stacja, gdzie się spotyka dobrych ludzi czy trudniejsza, kiedy cię ktoś kopnie, żebyś się przewrócił.

Nie wiem! Ale Pan Roman podzielił się z nami swoim doświadczeniem choroby. Co w najgorszym wypadku choroba może zabrać? Poczucie bezpieczeństwa? Przyjaciół, którzy Cię zostawią? Czy wakacje, które miaeś zaplanowane? Albo 20 lat życia które zostało?

Ale jeżeli ja odkryję dzięki chorobie Boga. To ja na całą wieczność mam Kogoś, kogo ja już nie stracę. Krzyż ma do siebie to, że nie jest do zrozumienia i że boli…Taka choroba prowdzi do Zmartwychwstania. Mam nadzieję ze tymi swoimi słowami nie popsulem tego, co pan Roman powiedział.

Niech Pan Bóg błogosławi Ciebie i tych, którzy tak jak Ty,w chorobie wrócili do Boga. Bądź uważny i pomóż innym, którzy nie potrafią jeszcze iść ze swoim Krzyżem, przeklinają. Nie wiemy co będzie dalej.

Czego Pan Bóg chce i jak to zaplanował? Ale my tobie w niebie za to co, dzisiaj nam powiedzałeś, na pewno podziękujemy. Nie potrafię zrozumieć ani wypowiedzieć tego, jak Twoje krótkie zdanie mogło innym ludziom pomóc. I w imieniu tycz , którym twoja wzpowiedź pomoże znaleźć Boga. Dziękuję! A wicej się na Sądzie Ostatecznym dowiesz.

Londyn – Eugeniusz Rozważania niedokończone – 7

Chciałbym zabrać głos że tak powiem z drugiej strony. Jestem człowiekiem o którego nawrócenia żona się modliła przez wiele, wiele lat. Przyjmijcie to, jako świadectwo człowieka, przez którego ludzie cierpieli: żona, dzieci…ale się nie poddawali i to nie przez rok, dwa, trzy, pięć – to trwało naprawdę bardzo długo. Mam 56 lat. Dopiero nawrócenie przyszło w ubiegłym roku.Wcześniej miałem też jakieś wypadki, zdarzenia, które mogły zakończyć się moją śmiercią w chwili, w której nie byłem gotowy osiągnąć zbawienie.

Wśród swoich znajomych mam ludzi, którzy odwrócili się od Boga np. z powodu wypadków, śmierci rodziców, chorób dzieci. I przyszła mi taka myśl, że właśnie wtedy, kiedy jest ciężko i ludzie odwracają się od Boga, to wtedy właściwie nie mają żadnej nadziei. Ja teraz już wiem, że z Bogiem dam radę przejść a nawet wyjść… W końcu, że tak powiem, porzucę to moje grzeszne życie, chociaż idzie mi to bardzo ciężko, to usuwanie zła z mojego życia, ale z Bogiem dam radę. Sam sobie nie poradzę.Jeżeli ktoś, kogo spotkało nieszczęście odwróci się od Boga, to właściwie odwraca się od jakiejkolwiek nadziei. Bo jeżeli nie Bóg, to Kto? Szatan nie pomoże na pewno.

On udaje, że pomaga, nawet potrafi ponoć pomóc i uleczyć w cudzysłowie ciało, ale nigdy za darmo. On zawsze rżąda duszy. W tej chwili walczę o to, żebym mógł z tymi moimi słabościami jakoś zadość uczynić za krzywdy, których byłem przyczną. Pragnę, aby nikt nie zwątpił jak ci, którzy przez dziesiątki lat modlili się za mnie. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale czasa -mi grzesznik jest tak uparty, że w grzechach dociągnie aż do końca swojego życia. W ostatnią sobotę brałem udział w rekolekcjach dla tzw. Mężczyzn św. Józefa w Ajsford tj. w Anglii, doznałem takiej łaski, której nie byłem godzien, ale Bóg uznał mój żal za grzechy za coś warty. Chciałem powiedzieć ludzom, że ilekolewiek lat będzie potrzeba to trwajmy na modlitwie jedni za drugich, dajmy też Bogu czas, bo to wszystko, co się tam gdzieś dzieje ma sens i jest prawdziwą zagadką.

Ja też mam kilka chorób, które mogą mnie w każdej chwili zabić. np. mam tętniaka, który w każdej chwili może pęknąć, ale Boga za to nie winię… ale raczej winię mój tryb życia. Bog nawet jakby chiał dla mnie lepiej, to mój tryb życia był niezdrowy. Taki byle jaki tryb życia skutkuje, że mam to, co mam. Ale dzięki Bogu, jestem na dobrej drodze, aby byś bliżej Boga. Tak więc, tylko w Bogu nadzieja…

Tajemnica Bożej Miłości i tajemnica ludzkiego życia; Tajemnica Odkupienia, to wszystko wzajemnie się przenika. Pewnie i wasze krzyże też się przenikają. Jeżeli pani, która ma syna w śpiączce, ofirowuje jeden dzień miłosnej powługi wobec syna, dla pana, który żyje z tętniakiem,a pan żyjący z tętniakiem pomyśli o innym bracie, który od 10-ciu lat walczy z nowotworem. Nikt z nas zada brzydkiego pytania, które zły duch podpowiada.

Boże, Boże, dlaczego ja?, dlaczego Ty mię tym obdarzasz?

To są pytania diabelskie. One śmierdzą piekłem. Sam nikt z nas takich

pytań nie wymyślił. Niestety każdy z nas, albo prawie każdy z nas, zda-dał to pytanie Bogu.

Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Dlaczego taki krzyż?

Gdzie Ty jesteś, Boże? Co Ty mi robisz?

To nie są pytania przez człowieka wymyślone

To są pytania, które obrażają Boską Miłość, ale nie ludzką obrazę, że Bóg się zaraz na nas obraża i się odwróci. Będzie zajęty swoimi sprawami… bo się na nas obraził. Nie!

Boską, odwieczną Miłość bardzo bolą, ale On przez to, nas mniej nie kocha, że zadajemy takie dziwne pytania.

A teraz mam do was pasterską prośbę,

Często dziękujmy Bogu za to, że dał nam życie.

Życie każdego z nas jest piękne, nawet jeżeli twoja córka czy syn się jeszcze nie nawrócili. Albo twój Syn jest w śpiączce.

Nasze życie i ich życie jest dobre i piękne.

Musimy Bogu ufać i wzajemnie się wspierać.

Jednego dnia ja będę silniejszy to tobie pomogę,

drugiego dnia, ja będę ciebie potrzebował…

To jest Tajemnica Świętych Obcowania już tu na ziemi…

Taajemnica dzielenia się swoją miłością i swoją wiarą w Boga.

Myślę, że dlatego Pan Bóg daje nam siebie… mz też jesteśmy jakby

argumentem za Jego istnieniem. Jesteśmy Jego rodziną.

Każdy z nas jest dzieckiem Boga.

To,że o Nim mówimy, że jesteśmy dzisiaj tutaj, że słuchacie tych

moich skromnych wyjaśnień – to nie jest przpadek czy zbieg okoliczności.                                                 To wszystko czemuś ma służyć.

Anna z diecezji Toruńskiej. Rozważania niedokończone – 8

Oto usłyszałem niezwykłe i zdumiewające wyznanie Anny z diecezji toruńskiej, najzwyklejszej parafianki, która żyje wiarą na co dzień.

Słucham słów Pana Jezusa, czuje się jakbym siedziała u Jego stóp, bo mamy Go wśród nas. Słyszę jak księża nam tłumaczą, wyjaśniają i wiemy o czym mówimy, właśnie o Bogu i zachęca nas do okazywania sobie więcej miłości.Ja nigdy nie miałam naprawdę problemu. Nie rozumiałam tyle co teraz, bo w kościele się wzrasta, ale od dziecka czułam tą wielką Miłość i wielką opiekę.Mam też trudności, bo mam już dużo lat,i choroby mam, i kilka operacji, a teraz się zastanawiam, co by było, gdyby Boga nie było? Wtedy bym się naprawdę bała, nawet operacji. O jak BOG JEST WIELKI! Z miłości stworzył nas! Z miłości Odkupił nas! Dał nam Syna. Z miłości mamy Kościół w którym zostawił nam Sakramenty świę-te. My tu do kościoła chodzimy, korzystamy z tej Miłości i z tej Łaski. Stół Słowa, Stół Eucharystii, i myśmy są tak bogaci, a jeszcze w każdym Roku Kościół daje nam inne teksty do rozważania. W tym Roku mamy dary Ducha św. i kiedy myślę o tych Darach Ducha św. za raz wzór widzę w Maryi. Rodzi się Kościół, Pan Jezus już wstąpił do nieba. Matka Boża wiedziała przecież wszystko, bo cały czas była, od samego poczęcia, a Pan Jezus wygrzewał się w Jej miłości pod Jej sercem, jak w promieniach słońca. I my podobnie w Kościele wygrzewamy się w tej miłości. To słowo Miłość jest tak często używane przez kapłanów, przez ludzi wierzących, i On wzrasta w nas. Teraz mamy Rok Ducha św. Matka Boża nie pozostawiła uczniów, ale poszła z nimi do Wieczernika, aby ich wspierać w ich modlitwie oczekując Ducha św. I my w tym Roku możemy się zbliżyć przez Matkę do Ducha św.; żeby rozumieć i wypraszać łaski Ducha św. , żeby Duch św nas ubogacał, żebyśmy dorastali i żebyśmy podążali do Domu Ojca wszelkiej Miłości. A to, że mamy choroby, nieszczęścia, – mamy, wszyscy mamy. Od tego nie jesteśmy wolni, bo Krzyż jest naszym zbawieniem. Pan Jezus prowadzi uczniów na Górę Tabor, i tam chciel już pozostać… My też chcielibyśmy pozostać z Jezusem, ale niestety musieli zejść i zobaczyć Krzyż, i przyjąć Krzyż – i my tak samo.

Żyjmy nadzieją, że u Ojca się wszyscy spotkamy, a tu w Kościele, możemy być tylko szczęśliwi, obdarzając się wzajemną miłością jako wspól-nota Kościoła. Tyle chciałam powiedzieć…

Jak jeszcze bardziej bogatyszym byłby Kościół gdyby każda matka była na tyle odważna, żeby mówić swoim dzieciom to, co teraz usłyszeliśmy od pani Anny. Słyszeliśmy słowa płynące z serca a jednocześnie była to głęboka teologia. Przecież o nic więcej nie chodzi… przemyślmy to!

Proszę dzielcie się tym, co może wzmocnić wiarę innych… Post jest szukaniem nowego wyjścia z naszych zniewoleń, złych przyjaźni, z uzależnień Pragniemy ten wielki Post przeżyć razem z Maryją. To szukanie nowego życia razem z Maryją, – to nie jest teoria! Tu chodzi o to, żeby nasza wiara zaczęła żyć i to rytmen Serca Maryi, które -cytuje panią Annę – ogrzewa swoją miłością Słowo, które dorasta, dojrzewa i razem z nami idzie na Krzyż; idzie ku Zmartwychwstaniu.

Rozważania niedokończone – 9 – Michał

Mam naimię Michał, mam 25 lat, jestem z parafii Naj.Serca Pana Jezusa w Bytomiu nowym i pragnę się podzielić moim przeżyciem. Matka Boża mnie wysłuchała. Mówię o tym całej mojej rodzinie. Mama zawsze mnie jakoś wspierała, zawsze wysłuchiwała i chciałbym zadać pytanie. Usłyszałem to na Ruchu Czystych Serc, bo należę do grupy Sychard, że dobrze by było się wyspowiadać przed ewentualnym stosunkiem ze swoją żoną. Nie wiem czy to jest prawda. Chcę zapytać, czy należałoby tak robić?

Mam też pytanie: czy gry komputerowe wpływają na człowieka; czy należy grać? czy odpuścić ten temat?

Odpowiadając krótko, wyabstrachowanie pożycia małżeńskiego, wydaje się trochę sztuczne. Spowieź generalną na pewno zaleca się przed przy-jęciem Sakrament Małżeństwa. Natomiast zawsze powinniśmy być w stanie łaski uświęcającej. Jeśli lecę gdzieś samolotem, lub rozpoczynam pracę w nowym miejscu, lub wychowuje dzieci, lub jak okazuje swojej żonie miłość -to powinienem być w stanie łaski uświęcającej.

Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie – to, to jest odpowiedź…

Jeżeli źle zrozumiałem pytanie, to może uchybiłem, ale tak to widzę!

Drugie pytanie gdy chodzi o gry komputerowe. Jestem z pokolenia które jeszcze nie grało na komputerze. Uciążliwością było czekanie 45 minut, żeby się jakaś gra wgrała. Człowiek w międzyczasie miał jeszcze czas porozmawiać z kolegą lub koleżanką z którymi się grało w gry komputerowe.

Dzisiaj, jest bardzo wiele gier agresywnych, gier nieczystych, dorośli się wstydzą, a dzieci nie widząc, co jest do wstydzenia się w treściach, które spotyka w grach, w przedstawieniu postaci. Zwraca się uwagę katechetom w szkole, że prowadzą dzieci na Drogę Krzyżową, bo tam jest krew i przemoc. A to że dziecko może przez trzy sekundy jedną siekierą kilka zdjęć sciąć, to nie jest agresja. Dziecko żyje w świecie virtualnym, przez to, że tak dużo spędza czasu przy komputerze, w różnego rodzaju grach, zabawach, że się zaczynają światy gubić: czy to jest obraz prawdziwy czy wymyślony? Kiedzś to się podawało jako przykład rzadki, ale się podawało, jak ktoś w Stanach Zjednoczonych przejechał pracownika Stacji paliw, bo myślał, że za to dostanie bonus. Coś takiego się zdarzyło chyba w 80-tych latach, ale teraz takie sytuacje bardzo często się zdarzają. Ludzie mylą świat virtualny z rzeczywistym. Czasem szukają miłości Boga i spełnienia w świecie, którego nie ma. A więc tam Boga też nie znajdą, bo takiego świata nie ma.

Co mówić o prawdziwym Bogu w świecie, którego nie ma!

Więc ostrzegałbym w ogóle przed grami komputerowymi… my dzisiaj już jesteśmy społeczeństwem skażonym.

Tak samo jak w społeczeństwie neopatologicznym trzeba w ogóle przed cyzmś ostrzegać. Gry wirtualne, komputerowe są ogromnym zagroże-niem. Na pweno trzeba być brdzo ostrożnym i należy kontrolować dzieci, kochane nasze dzieci. Jak one swój czas spędzają?

My mamy wiedzieć czym one żyją, a nie, żeby poźniej po 15-tu latach, dziwili się, że nasze dziecko choruje na nerwice, albo nie może spać, albo

ma jakieś psychiczne problemy, bo wzceśniej nie zauważyliśmy jak ono się stopniowo wpędzało w taki stan: przez agresje lub przez nieczystość..

a później przez flustracje, bo sobie z czymś nie daję rady.

To tyle panie Michale.

Rozważania niedokończone -10 Krystyna z Warszawy.

Wiara jest wielką łaską. O wiarę należy prosić Boga. Otworzyć się na Boga, otworzyć serce. Jeżeli serce jest zamknięte, człowiek jest przewro-tny, więc Pan Bóg nie przychodzi do takiego serca. Przede wszystkim trzeba okazać wielką pokorę. Jeżeli prosisz o wiarę, to pan Bóg na pewno zamieszka w twoim sercu lub tego człowieka, dla którego prosisz o wiarę.

Prosi się o miłosierdze aby nas Bóg do zbawienia doprowadzić raczył.

Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli. Tata mi kiedyś tłumaczył, że wiatru też nie widzisz, a czujesz. Ja czuję Obecność Boga od małych lat. Tak zostałam wychowana, w rodzinie katolickiej. Miałam takie szczęście że tą wiarę otrzymałam przez łaskę. Na tyle orzymałam łaskę wiary, że apostołuję, ewangelizuję, pomagam ludziom – ale nie mówię o tym, żeby się chwalić na antenie co ja robie. Broń Boże! Tylko to jest ta łaska którą otrzymałam i Bogu gorąco dziękuję za każdy przeżyty dzień; za każdy smutny dzień, też dziękuje, bo jestem doświadczana, tak jak i mój syn, który miał bardzo ciężko chore dzieci, tzn. dwie córeczki, które faktycznie już tak były doświadczane chorobą, że diagnoza była fatalna…

Syn przyszedł i pyta: Mamo, co mam robić? Pobrali krew w instytucie Matki i Dziecka, i wzgląda, że ani jedna, ani druga nie będzie chodziła.

Mówię mu: Paweł, zawierz to wszystko Panu Bogu, Zawierz i nawet zostaw to mnie. Modliłam się bardzo gorąco. Obie córki zostały uzdrowione w cu-downy sposób. Ja nie mogę się odwrócić od Pana Boga, Syn mówi że mu się wydaje, że Pan Jezus krzyże na niego zsyła. Powiedziałam mu – Nie! Powiedziałam synowi, że Pan Bóg cię doświadcza to to, gdyż chce ci coś powiedzieć. Coś ci chce przekazać w ten sposób, abyś ty się wzmocnił w wierze, bo też jesteś słaby. Każdy jest słaby w wierze, bo cały czas się człowiek nawraca aż do śmierci. Wszyscy się nawracają, kapłani także, bo nie ma ludzi świętych. Wszyscy cierpią, cierpienie jest wpisane w krzyż każdego człowieka. Jeszcze pracuję jako społecynik i jak rozmawiam z ludźmi, to wszyscy mają swój krzyż. Jedni narzekają, a niektórzy przez ten Krzyż pokochali bezgranicznie Boga, bo wiedzą, że przez ten Krzyż jaki otrzmali, mogą otrzymać zbawienie, życie wieczne.

Myślę, że teraz każdemu trzeba tłumaczyć; co wybierasz? Błogosławieństwo lub przekleństwo? I tak jak z ludźmi rozmawiam w spoób taki jaki potrafię, jaki mi Duch św. podpowie – ewangelizuję. Przynosi to wielkie skutki. Bardzo dużo się ludzi nawróciło. Bardzo dużo pomogłam ludziom mod-litwą wstawienniczą. Cieszą się, że mam taką mocną wiarę, ale to też nie moja yasługa. Pan Bóg mi tą wiarę dał, a ojciec mój na karmalickiej wyprosił mi, za nim się urodziłam, i dlatego mi dał Krystyna Maria, od Matki – Maryi. Maryja mnie też bardzo dużo pomaga, widziałam Ją tam też żywą tak, jak wszyscy inni w Nowolipkach. We śnie też do mnie rączki wyciągała. Wiem, co znaczy ten sen, ale to już sprawy prywatne. Kapłani nawet nie lubią jak się o tym mówi, bo każdy ma takie prywatne i odczucia, ale to sprawy prywatne. Ale widziałam. Człowiek, który umarł podwójnie, można powiedzieć – miał śmierć kliniczną, widział żywego Jezusa. Na kolanach siedział u Jezusa. W tej chwili ten człowiek zmarł na raka. Widział też Matkę Boską, pokazywał zdjęcia niby w słońcu, a wyszła na zdjeciu Matka Boskana chmurce i żywą widziałam, jak na chmurce się unosiła. To było coś cudownego. Ale to trzeba wielką wiarę. Pan Bóg naprawdę się nie odwróci. On będzie przenosią wszystkich na swoich ramionach czy plecach. Ale Bóg czeka na miłość, tak jak my ludzie czekamy na miłość. Nie można z Bogiem się wadzić, bo mi się coć stało. Jak rozmawiam z ludźmi, nie ma ani jednej osoby, która by nie cierpiała. Takich co nie cierpią nie spotkałam. Ja sama jestem bardzo chora, nawet nie mówię ile mam chorób, bo po co? Proszę Panie Boże, daj mi jeszcze przetrzymać, bo jeszcze potrzebna jestem ludziom. I w ten sposób żyję. Wielka wiara czyni cuda. O tą wiarę należy prosić, prosić i prosić i otwierać się z wielką miłością, otworzyć serce, bo Pan Bóg puka do każdego serca. Znajdź czas na adoracje przed Najświętszym Sakramentem też tzeba prosić i doczuje. .. Jeżeli się nie odczuwa, to znacz że człowiek jest martwy. Człowiek może być żywym trupem. W Apokalipsie czytamy: Masz imię, które mówi, że ży-jesz, a jesteś umarły. Trzeba prosić Jezusa o łaskę, On na pewno nie odmówi, bo On chce wszystkich zbawić.

Tu chciałbym wrócić do tych nadzwyczajnch oznak, które dane są człowiekowi, który już wierzy.

Dlaczego księża boją się jakby dzielenia się tymi nadzwyczajnymi znakami. Pani Krystyna dotknęła tego tematu. To jest związane z tym, że jeżeli człowiek za mało wierzy, to mógłby tym znakiem wiarę sobie zasłonić, a ten znak jest po to, żeby wiarę odsłaniać. Jest coś takiego, jak szukanie sensacji, a to nie o sensacje chodź. Pan Bóg nie da znaku, np. że człowiek ma sen, komuś kto w ogóle nic nie zrobił żeby w Boga wierzć. Przez sen Pan Bóg może przyjść do człowieka, który Boga jeszcze nie szuka, aby przey sen dać to odczucie Miłości. Może ktoś z was miał taki sen, – to nie chodzi o obraz – ale o to, żeby człowiek miał doświadczenie miłości, która nie jest ludzka. Człowiek się budzi i pozostaje mu pragnienie szukania Boga. Może być takie doświadczenie. Ja tego nie opowiem. Tu nie jest potrzebny żaden obraz. Natomiast, gdybym nawet pokazywał komuś zdjęcia, które udało się zrobić np. to zdjęcie Matki Bożej, to komuś, kto ma wiarę, to, to pomoże. Ale gdyby to było tak, że człowiek zamknie się na jednym z tych znaku, będzie szukał np. następnych, kolejnych, czyli tak, sensacyjnie do tego podejdzie, to ten znak zostanie źle wykorzystany.

Wytłumaczę, dlaczego o tym mówię. Jezus czynił podobnie. Jeżeli czyni znak, dokonuje cudu, to tłumaczy po co to się dokonało. Jeżeli ludzie nie zrozumieli i chcą obwołać Jezusa Królem, tym, który będzie przewodził jakiemuś powstaniu przeciwko Rzymowi. Słysząc to, Jezus się usuwa.

Nie o znaki jako sensacje chodzi, ale właśnie o to, o czym mówiła pani Krystyna – O Zywą Wiarę i o dzielenie się tą wiarą… Dziękuje pani Krystyno, za to wyznanie.

Rozważania niedokończone -11 Ewa.

Chciałam dać krótkie świadectwo, bo byłoby to grzechem zaniedbania, gdybym tego nie powiedział. Zapraszajmy Matkę Bożą do naszej codzie-nności. Ostatni miałam takie doświadczenie, że gdybym poszła później do spowiedzi, nawet jeden dziń, to nie załatwiłabym sprawy na której mi tak bardzo zależało. A przypomniał mi się werset jakiejś książki, że Ojciec św. chodził do spowiedzi co tydzien, natomiast ta myśl była mi przypomnieniem. Niby to wiemy, że trzeba chodzić do spowiedzi, a jednak dobrze być pod natchnieniem Ducha św. iść do spowiedzi wtedy, kiedy potrzeba, kiedy coś się dzieje. Kiedy przeczytałam z książki, ks Piotra Glasa, Dzisiaj trzeba wybrać, a potem Do Maryi, kiedy on wspomina o tym, że przed czasami Ostatecznymi, będą takie duże kolejki, że będą zamykani kapłani w konfesjonałach. Pierwszy raz to słyszałam, różne rzecz się czytało, a jednak pomyślałam: Boże, jak dobrze by było, żeby ludzie nawet jutro rano podeszli do konfesjonału i się wyspowiadali. Niech poproszą tylko Ojca Pio, Ojcze Pio pomóż, żeby po prostu podejść, żeby mieć tą odwagę, bo przecież cały czas chodzi o pewną odwagę, pójść, wyspowiadać się i nie czekać w tych kolejkach w Wielkim Tygodniu czy w święta itd. To dla mnie było bardzo mocne przeżycie, uderzenie, kapłani zamykani w konfesjonłch,żeby niewychodzić, bo będą kilometrowe kolejki. Po prostu nie czekajmy i zbadamy sami sprawę, idźmy na głęboką wodę nawet jutro; pozdrawiam wszystkich serdecznie, z Panem Bogiem.Pani Ewo potrzebujemy kapłanów, o tym pani mówi. Trzeba się modlić o dobrą spowiedź dla siebie, ale też o nowe powołania. Jeżeli będzie więcej kapłanów to będzie więcej zamkniętych konfesjonałów. Kolejki będą krótsze. Bardzo potrzebujemy kapłanów, ludzi wciąż młodych, którze będą następnym pokoleniom mogli służyć w konfesjonale. Nie wystarcz przecież tylko rozmowa z przyjacielem. Nie wystarcz sama modlitwa. Ja potrzebuje Sakramentów. Potrzebuje Jezusa w Komunii św. ale do Komunii nie przystąpię jeżeli nie będę w stanie Łaski. Chyba po raz pierwszy od osoby świec-kiej słyszę, rzeczywiście korzystajmy ze spowiedzi przed świętami…kiedy zapowiadana jest spowiedź w parafii, to nie znaczy, że tylko w ten dzień trzeba się wyspowiadać, bo wtedy są kolejki i wiele osób, które tylko w te dni przychodzi nie ma doświadczenia spokojnej spowiedzi. Czasem ludzie mówią, że spowiedź to jest odpukanie. Czyli ksiądz tylko puka jak dzięcioł, to znaczy, że spowiedź jest za krótka, i zawiera ona nie wiele z elementu duchowej rozmowy, lub porady. Dajcie nam szansę! Dajcie nam szansę!

Chcemy, żeby spowiedź była bardzo osobistym doświadczeniem Miłości, jaką Bóg dla Ciebie przygotował i twojej Miłości do Boga, bo idąc prze-prosić za swoje grzechy, ty też okazujesz Bogu miłość. Dajcie kapłanom szansę, aby mieli więcej czasu dla was: abz nie iść tylko w te wielkie kolejki, ogłaszane na konkretny dzień przed świętami, ale przyjdźcie wcześniej, a jeżeli konfesjonały są puste, to módlcie się o nowe powołania. Brakuje nam kapłanów ale i nam brakuje gorliwości. Zdarza się, że kapłan nie widzi iż jest ludziom potrzebny. Módlcie się za nas, żebyśmy widzieli potrzebę czekania na was w konfesjonałach. Tego nas uczono w Seminarium, Pamiętam, profesorowie nam o tym mówili… w życiu jest to trudniejsze, dlatego potrzebujemy waszej modlitwy, żebyśmy ciągle i zawsze byli gorliwi; żebzśmy pamiętali po co zostaliśmy wyświęceni i pamiętali jakim ważnym sakramentem Sakrament pojednania i spowiedź.

Później Eucharystia, bez której nie ma życia nowego z Chrystusem i z Jego Matką, nie ma katolickiego życia. Dziekujemy pani Ewo!