Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna jest czynna:
od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem czwartku
od 7:30 do 08:00 oraz od 16.00 do 17:15

Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno

numer konta parafialnego:   33 8485 0009 0003 6474 2000 0001

konto ŚDM – młodzieżowe 06 8485 0009 0003 6474 2000 0002 

konto Koronacja – 49 8485 0009 0003 6474 2000 0004

Zapytania można kierować drogą telefoniczną

tel. 41 317 11 91

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

 • Akt Urodzenia dziecka – oryginał

 • Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka

 • Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania

 • Potwierdzenie uczestnictwa Rodziców i Chrzestnych w dwóch Konferencjach przed Chrztem.

 • Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

 • Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.

 • Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.

 • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.


Sakrament Małżeństwa

 

 • Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):
 • Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 • Dowody Osobiste
 • Wniosek konkordatowy z USC  lub Akt Ślubu Cywilnego.

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

 • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 • Zgoda na zawarcie małżeństwa z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej –  nawet rok wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii do której należy cmentarz, w którym ma być pochowany zmarły. Jeśli dotyczy to cmentarza w innej parafii niż ta do której należał zmarły, należy zatroszczyć się o zgodę na pogrzeb i formę pogrzebu w innej parafii.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego

 • zgoda na pochowanie zmarłej osoby wydana przez USC w miejscu śmierci zmarłego(ej)
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej


Przed Mszą Św. pogrzebową i podczas jej trwania jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

INTENCJE MSZALNE

Intencje Mszalne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.