Duszpasterze pracujący w parafii

Proboszcz:
ks. Tadeusz Cudzik, KHM, ur. 1952 (Piotrkowice k. Chmielnika), wyśw. 1977, mian. 2015

Wikariusze:

ks. Marcin Rej, mgr teol., ur. 1982 (Sokolina), wyśw. 2007, mian. 2016
ks. Dominik Terczyński, mgr teol. (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 2016, mian. 2016