Święto Chrztu Pańskiego

13.I.2019

 • Błogosławieństwo wody i pokropienie wiernych dziś w czasie każdej Mszy św.
 • Różaniec dziś 17.30 , w dni powszednie o 17.00
 • Procesja fatimska dziś po różańcu i Msza św.
 • Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła we wtorek o 17.30. Prosimy o składanie próśb przed Mszą św.
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę w czasie różańca.
 • Wieczór kolęd będzie 27 stycznia (niedziela) o godz. 15.00. Proszę przygotowywać repertuar.
 • Proszę wybierać gwiazdki, które są przy Żłóbku.
 • Ofiary na konserwację ołtarzy: an. 50, an. 200,
 • Złoto na Korony: biżuteria złota, łańcuszek i złom, pierścionek,
 • – za wszystkie ofiary, dary, modlitwę, pracę serdeczne Bóg zapłać.
 • Zbieramy złom elektryczny i elektroniczny, makulaturę, znaczki.
 • Kalendarze rolnicze i misyjne są do nabycia w zakrystii.
 • Zaproszenia na Dzień Skupienia w dniu 26 stycznia są w koszyku przy ołtarzu Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy.
 • Wszystkie miejsca na ferie zostały już zajęte. Spotkanie organizacyjne z rodzicami i opiekunami, w kościele, w najbliższy piątek o godz. 19.15.
 • Porządek kolędy:
 • Pn. – od 8.30 – ul. Mickiewicza   od Chopina do Sienkiewicza oraz ul. Chopina- 2xx
 • Wt – od 8.30 ul. Kościuszki strona prawa od Rynku do mostu – 2 xx
 • Śr. – od 8.30 ul. Mickiewicza – reszta wg możliwości – 2xx
 • Czw. –od 8.30 Kranów od Pipały i od drogi do Kielc– 2xx
 • Pt. – od 8.30 – Niwy przy drodze do Staszowa – 2 xx
 • Sb – od 8.30 ul. Kilińskiego – 2xx
 • Intencje modlitw w tym tygodniu:
 • o pamięć naszego chrztu
 • – za naszych rodziców i rodziców chrzestnych.

 

„Dane osobowe zawarte w ogłoszeniach parafialnych i zamieszczone na internetowej stronie parafialnej podane są za zgodą osób”

 

 

 

 

    POLSCY  ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI Z OSTATNICH 100 LAT.

                                           (1918-2018)

 

1.Św. Józef Sebastian Pelczar zm. 28 marca, 1924 r. – słowem, pismem

i przykładem uczył dróg sprawiedliwości.

 

2.Bł. Jerzy Matulewicz zm.27 stycznia, 1927 r. – rozpalał serca do naśla-

dowania Chrystusa i wielkodusznego

poświęcania życia dla Kościoła.

 

3.Bł. Bolesława Maria Lament zm. 29 stycznia, 1946 r.- szukała jedno-

ści Chrześcijan, którzy przez Chrzest są uświęceni i zdolni

do wyznawanie prawdziwej wiary i praktykowania bratniej miłości.

 

4.Bł. Bronisław Markiewicz zam. 29 stycznia, 1912 r.- Opiekun i ojciec

dla opuszczonej młodzieży, której pozostawił przy-

kład powściągliwego i pracowitego życia.

 

5.Bł.Michał Sopoćko, zm. 15 luty, 1975 r. – głosił światu orędzie miło-

sierdzia. Spowiednik Siostry Faustyny, którego pos-

ługa przynosi obfite owoce nawrócenia i świętości.

 

6.Bł.Stefan Wincenty Frelichowski zm. 23 luty,1945 r.– dał przykład

miłości pasterskiej i wyprasza nam wytrwałość

pośród przeciwności.

 

7.Św. Urszula Ledóchowska zm. 29 maja, 1939 r. – poświęciła się pracy

wychowawczej i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszula-

nek Serca Jezusa Konającego. Ona zachęcała: Uśmiechaj się!

 

8.Bł. Maria Karłowska, zm.24 marca, 1935 r.-naśladując Dobrego Pas-

terza pomagała dziewczętom moralnie zaniedbanym, wyzwolić się

z niewoli grzechu; uczyła unikać tego, co nam szkodzi.

 

9.Grono 108 Męczenników Kościoła w Polsce z czasu II Wojny Świato-

wej trzech biskupów, 52-u Księży diecezjalnych, 26-ciu księży

zakonnych i dziewięciu wiernych świeckich. W Obozach

Koncentacyjnych stracono 3500 polskich księży.

1

10.Św. Michał Kozal, 26 stycznia, 1943 – Czciciel Najświętszego Sakra-

mentu i heroiczny obrońca wolności Kościoła.

 

11.Św. Brat Albert Chmielowski, zm.25 grudnia 1916 r. Uczył nas być

dobrym jak chleb. Brat wszystkich potrzebujących…

 

12.Św. Zygmunt Gorazdowski, zm. 1920r. – sługa ubogich i cierpią-

cych. Założył w tym celu Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.

 

13.Bł. Maria Teresa Ledóchowska, zm.6 lipca 1922 r.- Patronka dzieł

misyjnych, założycielka stowarzyszenia misyjnego zwa-

nego Sodalicją św. Piotra Klawera, żyła jedynie dla

dla Chrystusa i Kościoła, ucząc nas służyć braciom.

 

14.Św. Teresy Benedykty od Krzyża zm. 9 sierpnia, 1942 r. Zachęca nas

do poznania i naśladowania Chrystusa. Obyśmy w

Nim rozpozanli naszego Zbawiciela i pracowali dla

zbawienia wszystkich ludzi.

 

15.Św. Maksymilian Maria Kolbe zm. 14 sierpnia, 1941 r. Uczy wytrwa

-łej pracy w służbie bliźnim. Czciciel Niepokalanej.

pałając miłością Chrystusa oddał życie za ojca rodziny.

 

16.Bł. Sancji Szymkowiak, zm. 29 sierpnia, 1942 r.-otaczając szczególną

czcią ciche i pokorne Serce Jezusa, wstąpiła do Zgro-

madzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, „Serafitek”

gotowa do wszelkiej ofiary i upokorzenia, by wyna-

godzić za grzeszników.

 

17.Bł. Władysław Findysz, zm. 21 sierpnia 1964 r. Ofiara komunistycz-

nych władz. W więzieniu znęcano sie nad nim fizycz-

nie i psychicznie. Oddał życie dla sprawiedliwości.

 

18.Bł. Dziewice i Męczennice z Nowogródka-Mariia Stella i Towarzy-

                               szki. Ofiarowały życie za aresztowanych mieszkań-

ców Nowogródka, wyelniając nazaretański charyzmat

służby rodzinie. Uczą nas wierności aż do śmierci.

 

2

19.Bł. Ignacego Kłopotowski, zm 7 września 1931 r. Odznaczał się akty-

wnością i niespotykaną ofiarnością w służbie człowiekowi.

Słowem i czynem szerzył Ewangelię miłości.

 

20.Bł. Anieli Salawy, zm. 12 marca, 1922 r. Pracowała jako służka kra-

kowska. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka.

Obdarzona przeżyciami mistycznymi zachęca, byśmy sta-

wali się podobni do Chrystusa.

 

21.Bł. Bernardyny Jabłońskiej, zm. 23 września, 1940 r.- służyła naj-

biedniejszym i najbardziej opuszczonym. Uczy mod-

litwą i posługiwaniem wytrwale służyć Chrystusowi w bliźnich.

 

22.Św. Siostra Faustyna Kowalska zm.5 październik, 1938 r.-wybrana

do głoszenia niezmierzonych bogact Bożego Miłosierdzia

zachęca do pełnienia dzieł miłosierdzia.

 

23.Bł. Jan Beyzym, zm. 2 października, 1912 r. – z heroiczną miłością

służył trędowatym na Madagaskarze.

 

24.Bł Honorat Koźmiński, zm.16 grudnia 1916 r. – obdarzony duchem

troskliwej miłości, wielu pojednał z Bogiem jako cenio-

ny kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik

duchowy. Załozyciel wielu Zgromadzeń bezhabitowych.

 

25.Św.Józef Bilczewski, zm. 23październik 1923. –prowadził szeroką

działalność społeczną. Łagodził konflikty narodowościowe.

 

26.Bł.Jan Wojciech Balicki, zm. 15 marca, 1948r. Mąż modlitwy i wzór

pokory. Służył dziełu Bożego miłosierdzia jako spo-

wiednik, kierownik duchowy. Oto gorliwy wykładowca,

wychowawca i rektor seminarium przemyskiego.

 

27.Bł. Karolina Kózkówna, zm. 18 listopada, 1914 r. Urzeka przykła-

dem modlitwy, czystości serca i pracowitości. Odznaczała się

duchem apostolstwa. Odniosła podwójne zwycięstwo

przez dziewicze życie  i męczeństwo.

28.Św. Rafał Kalinowski, zm. 15 listopada, 1907 r. Wytrwały w przeciw-

nościach, z miłością współdziała dla osiągnięcia jedności

wszystkich wyznawców Chrystusa.

 

29.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego PasterzaFranciszka Siedliska,

 1.                         29 listopada 1902 r. Założyła Zgromadzenie Sióstr

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby w Chrześcijańskich

rodzinach budzić pragnienie świętego życia, dla większej

chwały Bożej.

 

30.Św. Jan Paweł II zm. 02 kwiecień, 2005r. Wspominamy Jego wołanie:

„Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.

Nie bójmy się być ludźmi otwartymi. Otwartość ta stanowi fundament

cywilzacji miłości, którą głosi i o którą wciąż się upomina.

 

31.Bl.Hanna Chrzanowska, zm. 29 kwietnia 1873r. Służy chorym i cier-

piącym z przekonaniem, że służy samemu Chrystusowi.

Pielęgniarka.

 

32.Bł. Władysław Bukowiński, zm. 3 grudnia,1974r. Pełnił duszpasterską

posługę w więzieniach i łagrach, obdarzony wielka wiarą,

odwagą i przebaczającą miłością. Heroiczny świadek

Chrystusa w Kazachstanie.

 

33.. Klara Ludwika Szczęsna, zm. współzałożycielka Sercanek,

ucz nas ufać Bogu w pokornej służbie bliźnim, życia duchem

Ewangelii, wrażliwości na biednych, zagubionych i potrzebują-

cych pomocy. Czyni Wszystko dla Serca Jezusowego.

34.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego PasterzaFranciszka Siedliska,

 1. 29 listopada 1902 r. Założyła Zgromadzenie Sióstr                         Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby w Chrześcijańskich

rodzinach budzić pragnienie świętego życia, dla większej

chwały Bożej.

35.Św. Jan Paweł II zm. 02 kwiecień, 2005r. – Wspominamy Jego wo-

łanie: „Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi

Chrystusowi”. Nie bójmy się być ludźmi otwartymi.          3

Otwartość ta stanowi fundament cywilizacji miłości,

którą głosi i o którą wciąż się upomina.

36.Bl.Hanna Chrzanowska, zm. 29 kwietnia 1873r. – .  Pielęgniarka.

Służy chorym i cierpiącym z przekonaniem, że służy

samemu Chrystusowi.

37.Bł. Władysław Bukowiński, zm. 3 grudnia,1974r. – Pełnił duszpasterską

posługę w więzieniach i łagrach, obdarzony wielka wiarą,

odwagą i przebaczającą miłością. Heroiczny świadek

Chrystusa w Kazachstanie.

38.. Klara Ludwika Szczęsna, zm.7 luty, 1916. – Współzałożycielka

Sercanek, uczy nas ufać Bogu w pokornej służbie bliźnim, życia

duchem Ewangelii, wrażliwości na biednych, zagubionych i potrze-

bujących pomocy. Czyni Wszystko dla Serca Jezusowego.

39.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zm. 21 listopada, 1902r.

Obdarzona szczególnym charyzmatem życia według wzoru

Świętej Rodziny z Nazaretu, budzi w rodzinach pragnienie życia

godnego ich powołania.

 1. Bł. Jerzy Popiełuszko zm.19 październik, 1984 – niezłomny świadek

Ewangelii i obrońca ludzkiej godności. Uczy zło

dobrem zwyciężać